Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ridder produceert en verwerkt skins for buildings. En wel op een zo maatschappelijk verantwoord mogelijke manier.

Beautiful people

Bij Ridder doet iedereen er toe. Dat blijkt duidelijk uit onze missie Making beautiful buildings with beautiful people. Wij staan ons erop voor dat een ieder die dat graag wil, een kans krijgt binnen ons bedrijf. Wij zijn er trots op dat Ridder een smeltkroes is van mensen met diverse achtergronden en nationaliteiten. We steken veel energie in het opleiden van onze medewerkers. Ongeacht vooropleiding of achtergrond. Deze opleiding is niet alleen technisch van aard, maar ook gericht op de sociale vaardigheden en toekomstige ontwikkeling van onze medewerkers.

Milieu

De metalen waar Ridder mee werkt, zijn volledig recyclebaar en hebben vaak – zonder enig onderhoud – een levensduur van meer dan honderd jaar.

Verantwoorde halffabrikaten

Wij werken alleen met materialen van toeleveranciers die hun producten op ecologische verantwoorde wijze produceren en de rechten van de mens niet schaden.