Kwaliteitsnorm

Ridder beweegt zich aan het einde van wat mogelijk is met metaal. En in een bijzonder kleine markt. Hierdoor zijn niet altijd specifieke normen voorhanden. De basis van ons werk is daarom goed vakmanschap.

Richtlijnen

Voor elk metaal en systeem zoeken wij de meest geschikte normering. Zo hanteren wij voor koperwerken de richtlijnen van twee grote koperfabrieken. Voor koper en zinkwerk werken wij volgens de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 5212. Voor het werken met leien geldt een andere beoordelingsrichtlijn volgens welke wij werken, de beoordelingsrichtlijn voor leien, met een uitvoeringsspecificatie voor het werken met leien op historische gebouwen. [BRL_1513 leien & URL_0538 leien]. Gezien er voor titanium geen speciale richtlijn geldt, gebruiken we hiervoor een combinatie van richtlijnen.

Zinkmeesters

Ridder is één van de oprichters van de Zinkmeesters: een modern gilde waarbij alleen de beste zinkwerkbedrijven van Nederland zijn aangesloten. Iedere Zinkmeester voldoet aan de strengste kwaliteitseisen. Zinkmeesters herkent u niet alleen aan hun signatuur, maar ook aan een garantie van tien jaar op alle daken en gevels.

FSC Certificering

Bij de verwerking van houten achter constructies wordt steeds vaker de eis gesteld om FSC hout toe te passen en dat dient te worden geleverd door een daartoe gecertificeerde onderneming. In het kort komt FSC erop neer dat het hout duurzaam wordt gebruikt. Geen illegale houtkap en het terug planten van bos, zodanig dat bossen in evenwicht blijven. Ridder ondersteunt dit gedachtegoed en heeft zich daarom gecertificeerd voor FSC. FSC_Project_Certificate

Meer informatie / Downloads

File Size: 124,66 KB
File Type: PDF

File Size: 286,83 KB
File Type: PDF

File Size: 393,40 KB
File Type: PDF

File Size: 2.731,34 KB
File Type: PDF

File Size: 3.248,75 KB
File Type: PDF

File Size: 328,13 KB
File Type: PDF