Nieuwbouw

Bij nieuwbouwprojecten is Ridder Leidekkers en Koperslagers er graag zo vroeg mogelijk bij. Onze engineers en die van onze toeleveranciers zijn dé specialisten op het gebied van leistenen daken en gevels en achterconstructies. Voor hen zijn het maken van details, gevelindelingen en constructieberekeningen dagelijkse kost.

Design and Construct diensten

ridder-diensten-nieuwbouw.gif

1. Voorlopig ontwerp

Op basis van het voorlopig ontwerp van een architect gaan we gezamenlijk bekijken welke combinatie van materialen en systemen hier het beste bij past. Vervolgens berekent Ridder welke achterconstructie toegepast moet worden. Dit is afhankelijk van de gewenste isolatiewaarden, de hoogte van het gebouw [windbelasting] en de diepte van de gevelopeningen. Zijn materiaal, systeem en achterconstructie op elkaar afgestemd en doorgerekend, dan kan het definitief ontwerp worden gemaakt.

2. Materiaal- en systeemkeuze

Ridder beschikt over een grote database met voorbeelden van materialen en systemen. Daarnaast staan in de showroom diverse proefopstellingen en maken wij deze custom made voor grote projecten. Ons motto is: vooraf goed nagedacht over de beste keuze betekent gas kunnen geven tijdens het project.

3. Constructieberekening

Essentieel voor Ridder is dat er alleen wordt gewerkt met CE gecertificeerde bouwproducten. Te vaak ondervinden we namelijk dat er producten op de markt worden gebracht, waarvan uiteindelijk niet bekend is hoe deze zich houden als gevelproduct. Om het risico te minimaliseren dat er achteraf problemen met de gevel ontstaan, houden wij ons strikt aan verwerkingsregels en laten wij constructies altijd doorrekenen.

4. Keuze achterconstructie

Op basis van de constructieberekeningen stellen we vast wat de meest economische achterconstructie is voor het gekozen type leisteen en dekkingssysteem. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn windbelasting, isolatiewaarden, bouwsnelheid en vochthuishouding.

5. Definitief ontwerp

Zijn leisteen, dekkingssysteem en achterconstructie bepaald en wijzen de constructieberekeningen uit dat aan alle normen wordt voldaan, dan kan het ontwerp definitief worden gemaakt. Al onze specialisten beoordelen in teamverband het eindontwerp. In de uitvoering kunnen we ons dan concentreren op veiligheid, kwaliteit en snelheid.

Specialisten

Ridder Leidekkers en Koperslagers zet op elk projectonderdeel een andere specialist voor een zo goed mogelijk resultaat. Deze werkwijze sluit veelal goed aan bij de organisatie van onze klant.

ridder-diensten-nieuwbouw2.gif

1. Calculator

Tijdens het offertestadium werkt de calculator het project uit en maakt een inzichtelijke offerte. Indien gewenst rekent deze ook alternatieve materialen en systemen door, zodat opdrachtgever en architect zich een goed oordeel kunnen vormen. Bij voorkeur biedt Ridder het dak of de gevel aan inclusief achterconstructie.

2. Werkvoorbereider

Bij opdracht werkt de werkvoorbereiding het project tot in detail uit. Het detailboek wordt in Autocad [of zelfs Revit3D] uitgebreid met leiwerk details. En de uitvoering ontvangt een uitvoeringsset met tekeningen en details.

3. Uitvoerder

Voordat het project van start gaat, maakt de werkvoorbereiding samen met de uitvoerder een planning. Tijdens het project houdt onze uitvoerder nauwgezet de kwaliteit en voortgang bij. Dit doet hij wekelijks, zodat afwijkingen of knelpunten snel kunnen worden gemeld en besproken. Indien nodig kan dan op tijd van koers worden veranderd en komt de voortgang van het project niet in gevaar. Per dak of gevel vindt een deeloplevering plaats, zodat de steigers van dat deel weer weg kunnen.

4. Projectleider

De projectleider kijkt overal mee en stuurt waar nodig bij. Aan het eind van het project vraagt hij u om een kritische beoordeling van Ridder, zodat wij onze service hierop kunnen aanpassen. Ons doel is een duurzame relatie te onderhouden met onze opdrachtgevers, waarbij we de lat voor ons zelf steeds een stukje hoger leggen.

5. Leidekker

Onze leidekkers hebben veel ervaring en voeren het werk strak en efficiënt uit. Naast kwaliteitscontrole van onze eigen mensen voert ook certificeringorganisatie IKOB BKB controles uit. Ridder is gecertificeerd leidekker en werkt conform de BRL 1513 norm.